Cerca:
Anuncis oficials << tornar
- NOMENAMENT JUTGE DE PAU - 4 setembre 2017

- CÀMPING LA PRADELLA - 18 febrer 2018

- PLAÇA SUBSTITUCIÓ AUXILIAR ESCOLA BRESSOL L'AVET

- PROJECTE REFORMES AJUNTAMENT SANT PERE - 30 maig 2018

- MODIFICACIONS POUM EN SÒL NO URBANITZABLE

- PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR BIBLIOTECA

- FIBRA ÒPTICA

- FINCA L'AVET

- MAS CASANOVAS CONDINACH

- PEDROSES

- MOLÍ DEL MAS BRACONS

- MAPA CAPACITAT ACÚSTICA

- MAS TORRENT DE CODINES

- COBERT AVDA JOAN MARAGALL

- ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIONS

- LÍNEA AÈREA MT TARGARONA

- CONCURS D'URGÈNCIA SELECCIÓ LLOC TREBALL DE SECRETARI - 11 abril 2017

- ANUNCI APROVACIÓ PER PLE PRESSUPOST 2017

- OFERTA LABORAL PROGRAMA REINICIANT - MONITOR - 15 maig 2017

- OFERTA LABORAL PROGRAMA REINICIANT - INTEGRANTS - 15 maig 2017

- CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU - 1 juny 2017

- ANUNCI BOPB PROGRAMA REINICIANT

- ANUNCI BOPB CONVOCATÒRIA FAÇANES i COBERTES

- CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR DE BIBLIOTECA - 21 juliol 2017

- CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR ESCOLA BRESSOL - 21 juliol 2017

- CONVOCATÒRIA PLAÇA RESPONSABLE GIMNÀS

- PROJECTE PUIGCORONA

- PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA

- PLEC CLÀUSULES COMPRA ESTELLA FUSTA PER LA TÈRMICA

- PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES COMPRA ESTELLA FUSTA PER LA TÈRMICA

- PLAÇA PEÓ NETEJA i MANTENIMENT EXTERIOR

- CONVOCATÒRIA PLAÇA TAE - 20 juny 2018

  Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Web per Duma Interactiva.