Cerca:
Anuncis oficials << tornar
- NOMENAMENT JUTGE DE PAU - 4 setembre 2017

- MODIFICACIONS POUM EN SÒL NO URBANITZABLE

- PROCÉS SELECCIÓ AUXILIAR BIBLIOTECA

- FIBRA ÒPTICA

- FINCA L'AVET

- MAS CASANOVAS CONDINACH

- PEDROSES

- MOLÍ DEL MAS BRACONS

- MAPA CAPACITAT ACÚSTICA

- MAS TORRENT DE CODINES

- COBERT AVDA JOAN MARAGALL

- ORDENANCES FISCALS. MODIFICACIONS

- LÍNEA AÈREA MT TARGARONA

- CONCURS D'URGÈNCIA SELECCIÓ LLOC TREBALL DE SECRETARI - 11 abril 2017

- ANUNCI APROVACIÓ PER PLE PRESSUPOST 2017

- OFERTA LABORAL PROGRAMA REINICIANT - MONITOR - 15 maig 2017

- OFERTA LABORAL PROGRAMA REINICIANT - INTEGRANTS - 15 maig 2017

- CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU - 1 juny 2017

- ANUNCI BOPB PROGRAMA REINICIANT

- ANUNCI BOPB CONVOCATÒRIA FAÇANES i COBERTES

- CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR DE BIBLIOTECA - 21 juliol 2017

- CONVOCATÒRIA PLAÇA AUXILIAR ESCOLA BRESSOL - 21 juliol 2017

- CONVOCATÒRIA PLAÇA RESPONSABLE GIMNÀS

- PROJECTE PUIGCORONA

- PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA

  Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Web per Duma Interactiva.