Cerca:
Anuncis oficials << tornar
- Ajuts Casals Estiu 2022

- CONVOCATÒRIA OBERTA BORSA MONITORS LLEURE

- Oberta convocatòria borsa de treball places socorrista

- Anunci Convocatòria Plaça Auxiliar Administració per OAC (Ajuntament Sant Pere Torelló)

- Anunci convocatòria Comissió de Serveis

- Aprovació llista provisional convocatòria borsa de treball personal de neteja

- BORSA TREBALL ESCOLA BRESSOL L'AVET

- Acord modificació reglament Cementiri

- PLAÇA MAQUINISTA CENTRAL TÈRMICA

- Aprovació Inicial Prevenció Incendis

- Ordenança reguladora del Servei de Vigilant Municipal

- Reglament Envelat Polvorí

- Document Únic Protecció Civil

- Convocatòria plaça Vigilant Municipal

- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM EN L'ÀMBIT DEL PAU3 ZONA INDUSTRIAL

- NOTIFICACIÓ PER COMPAREIXENÇA

- Concurs oposició plaça arquitecte municipal

- Construcció d'una bassa de 375 m3 a Les Roviles

- PAE ESTABANELL - DERIVACIÓ EL SERRAT

- PORTADA AIGÜES FASE 3

- Modificació sistema d'actuació del PAU 3 - Zona Industrial

- PLAÇA SECRETARI-INTERVENTOR EN RÈGIM INTERENITAT

- PLA PARCIAL SECTOR 6 PUIGCORONA 2019

- OBRES REFORMA CASAL CULTURAL RECREATIU

- Modificació del sòl no urbanitzable del POUM de Sant Pere de Torelló

- PAE CAN PANOSA

- MODIFICACIÓ PUNTUAL POUM SU AXILONE

- PLA ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL EQUIPAMENTS SECTOR AXILONE - 18 desembre 2018

- PLEC CLÀUSULES TÈCNIQUES COMPRA ESTELLA FUSTA PER LA TÈRMICA

- PLEC CLÀUSULES COMPRA ESTELLA FUSTA PER LA TÈRMICA

- CÀMPING LA PRADELLA

- PROJECTE PUIGCORONA

- MAPA CAPACITAT ACÚSTICA

- PAE MOLÍ DEL MAS BRACONS

- MODIFICACIONS POUM EN SÒL NO URBANITZABLE

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.