Cerca:
MODIFICACIONS POUM EN SÒL NO URBANITZA << tornar
MEMÒRIA

NORMES

AVALUACIÓ AMBIENTAL

PLANEJAMENT VIGENT. Estructura general

PLANEJAMENT VIGENT. Qualificacions de sòl no urbanitzable

PLANEJAMENT VIGENT. Pla territorial de les comarques centrals

ESTRUCTURA GENERAL TERRITORI

ZONIFICACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.