Cerca:
Construcció d'una bassa de 375 m3 a Le << tornar
Memòria del projecte
Estudi d'impacte paisatgístic
Plànol de situació
Plànol d'ubicació
Plànol de la bassa
 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.