Cerca:
Centre de dia - RESIDÈNCIA SPT << tornar


PRESENTACIÓ

Les polítiques municipals d’atenció a la comunitat on pertany la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló planteja un objectiu principal on es prioritza l’atenció de les persones grans del poble.
El setembre de l’any 2008 es va posar en funcionament el Centre de serveis per gent gran adreçat a totes les persones més grans de 65 anys que necessiten organització, supervisió i assistència a les activitats de la vida diària i es complementa l’atenció de l’entorn familiar.
El Centre de serveis de Sant Pere de Torelló ofereix un horari diürn. És un centre de Serveis perquè a banda d’oferir el centre de dia també s’ofereixen diferents serveis d’atenció al domicili i serveis ambulatoris, adaptats a cada usuari/a per millorar les Activitats de la vida diària (AVD). L’usuari/a pot fer una tria dels serveis que més necessita en funció de les seves necessitats.
Durant el servei d’acolliment diürn de Centre de dia es fan les següents funcions: estimulació cognitiva, treballs manuals, psicomotricitat, acolliment i convivència, treball d’hàbits d’autonomia, atenció familiar, assistència sanitària ...
Els serveis ambulatoris (per a persones no usuàries habituals del centre) són: menjador, fisioteràpia, podologia, bugaderia, tallers de memòria i tallers de psicomotricitat.
Al S.A.D (servei d’atenció a domicili) es dóna suport a les activitat de la vida diària: higiene, vestir, control de medicació, organització i transport al Centre.

OBJECTIUS
L’objectiu principal del Centre de Serveis és millorar la qualitat de vida de les persones grans i els seus cuidadors, mantenint, estimulant i millorant les seves capacitats el màxim del temps possible en un entorn proper.
Els objectius del Centre són:
• Oferir serveis adequats a la demanda de la població.
• Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats individuals de cada persona usuària.
• Mantenir a la persona en el seu entorn socio-familiar en les millors condicions.
• Ajudar al cuidador a la tasca d’ajudar a la persona gran al domicili.
• Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
• Millorar el rendiment cognitiu i funcional i la qualitat de vida de l’usuari/a.
• Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau d’autonomia, personal i social, mitjançant l’Estimulació cognitiva, el gimnàs...
• Aplicar un programa d’activitats individual que estimulin les capacitats creatives, psicosocials, funcionals de les persones grans.
• Garantir l’assistència sanitària, fent un seguiment de l’evolució de les alteracions físiques i cognitives; conjuntament amb l’Àrea bàsica de salut del municipi.
• Aplicar accions per mantenir la persona en la situació de salut més satisfactòria.

SERVEIS
• Menjador de 1 a 3 de la tarda
• Fisioteràpia el divendres al matí (cada 15 dies)
• Podologia el primer dilluns de cada mes
• Bugaderia el divendres a la tarda (cada 15 dies)
• Transport diàriament del domicili al centre
• SAD (Servei Atenció Domiciliària)
• Asssitència sanitària (un cop per setmana)
• Tallers de memoria i tallers de psicomotricitat per a persones externes al centre

ACTIVITATS
Àrees que es treballen:
l’àrea funcional motora es treballen aspectes de relaxació i aspectes motrius durant el TOR (Teràpia Orientació a la realitat)
l’àrea cognitiva emocional es realitzen treballs de les funcions que incideixen en la memòria: Atenció, càlcul, seqüenciació, llenguatge, memòria llarg termini, gnòsies, pràxies, orientació, funcions perceptives, organització, ...
l’àrea psicosocial i de participació comunitària, es comparteixen experiències, vivències, coneixements, hobbies ...
Horari de les activitats:
De 10 a 1 del matí: treballs manuals, estimulació cognitiva, gimnàs.
De 1 a 3 de la tarda: dinar, higienes, descans.
De 3 a 6 de la tarda: treballs manuals, estimulació cognitiva, gimnàs, activitats socialitzadores.

PROFESSIONALS
1 directora
5 tècniques d’atenció sanitària
1 infermera
1 fisioterapeuta
1 podòloga

DADES DEL CENTRE:
c. Josep Badrena, 10 1r
Telèfon:  93 850 99 32
residenciastptorello@sumaracciosocial.cat
Facebook: @rggstperetorello

    
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.