Cerca:
OFERTA LABORAL PROGRAMA REINICIANT - I << tornar
PROGRAMA REINICIANT. Oferta per participar com a integrant en el grup 
  Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Web per Duma Interactiva.