Cerca:
ANUNCI BOPB PROGRAMA REINICIANT << tornar
Anunci Programa Reinciant
Plec prescripcions tècniques
Plec clàusules administratives particulars
Plec clàusules administratives particulars. Quadre de característiques
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
 
  Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Web per Duma Interactiva.