Màquina de Foradar


La màquina de foradar: La característica principal d’una màquina de foradar és que permet fer forats de diferent mida a les peces de fusta, mitjançant una broca.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat