La Tornera


Les dones tornejaven peces petites com els boixets, però les feines més comunes eren les de pintar, polir o comptar. Per polir es buidaven les peces del cove dins una bota a la que s’hi donava voltes. D’aquesta acció en deien botejar.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat