La Serra

Normalment era i és a les serradores on, amb les serres cinta es preparava el tronc per poder-lo treballar convertint-lo en cairó o popularment dit “quadradillo”. La serra circular, de dimensions més reduïdes, és habitual trobar-la a tots els tallers i permet fer treballs de més detall, com treure les escapçades de la peça que surt del torn.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat