La Cope


La cooperativa “La Familiar” es va fundar l’any 1920. Finalitzada la Guerra Civil fou la seu de la Falange i les JONS fins al 1964 moment en què es torna a posar en funcionament.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat