Escola Josep Mª Xandri


L’escola Josep Mª Xandri va entrar en servei el 1934. La planta de l’edifici, d’estil racionalista, és comú en molts edificis educatius construïts durant la segona República, ja que la planta diferencia amb simetria exacta la part reservada als nois i la part que es reservava a les noies.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat