El Torn Revòlver


El torn revòlver possibilita la realització de diferents operacions en una peça sense treure-la del torn. La màquina té diferents mecanismes que acciona el moviment de la vara (popularment varilla) i les eines de tall. Sovint hi porta acoblat un carregador de fusta amb varilles de diàmetre i llargada preestablerts.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat