El Ferrer


El ferrer del poble havia estat durant anys l’Eudald Bufí, el de cal Andelet, que ferrava els cavalls de bast (cavalls, eugues, matxos, mules, etc.) al local que tenia al principi del carrer Doctor Casas. 


Posteriorment un altre ferrer es va instal.lar a la Plaça Generalitat. Estacaven els animals a les anelles de la paret de Ca la Tona i així els arreglaven o canviaven les ferradures. D’aquesta casa també en sortien els matxos per anar a buscar carbó vegetal a les places carboneres de la Costa de la Vinyeta i de la de Bellmunt. Es marxava al matí cap a bosc i en tornaven al vespre amb els sarrions (cabassos a cada costat de l’animal) ben carregats. El carbó es deixava a les voltes de Ca la Tona per a la seva venda.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat