Ca l'AleixEl bar de ca l’Aleix fou una institució al poble al llarg de molts anys i un dels locals més freqüentats pels santperencs durant la postguerra. 

El nom real de l’establiment era Bar Esport però com que va ser l’Avi Aleix el fundador, va perdurar aquest motiu a través de les diferents generacions.

Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- 
Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat