Cerca:
Notícies << tornar
NOVA SESSIÓ DEL PLE MUNICIPAL DE SANT PERE
23/05/2018
El Ple Municipal es va reunir ahir a les 9 del vespre per aprovar i donar compte dels diferents punts de l'Ordre del dia
El Ple d'ahir va començar amb l'aprovació de l'acte del Ple anterior i donant compte dels Decrets d'alcaldia i de les Juntes de Govern.
En el Ple l'alcalde Jordi Fàbrega, va explicar entre d'altres la satisfacció de poder comunicar que l'Ajuntament de Sant Pere ha liquidat ja la pràctica totalitat del deute contret amb la companyia elèctrica Estabanell i pel qual des del 1999 es compensava amb pagaments anuals per cobrir els 530.000€ que durant anys l'Ajuntament no havia pagat en concepte de les despeses d'enllumenat públic, l'enllumenat de les instal·lacions municipals... Finalitzar el proper semestre el pagament d'aquest deute comportarà també poder comptar a partir d'ara amb la recuperació de l'1,5% d'aprofitament energètic que fins ara no es rebia perquè es computava amb el deute pendent. 
Per altra banda, Fàbrega va recordar que l'Ajuntament de Sant Pere ha anat treballant durant tots aquests anys per liquidar tot l'endeutament que l'any 1999 estava al 257%, el municipi més endeutat de Catalunya, i que actualment es troba al 13%, la qual cosa permetria en cas de necessitat poder disposar d'un préstec o d'un ajut de caixa.
En el quart punt de l'ordre del dia, es va aprovar l'adjudicació provisional del contracte per al subministrament d'estella forestal per la caldera de biomassa. Amb aquest concurs s'ha treballat perquè les empreses adjudicatàries fossin empreses que treballin amb biomassa propera per, d'aquesta manera, evitar que el cost econòmic i ambiental del transport de l'estella no sigui superior al cost del consum. D'aquesta manera, amb aquesta aprovació provisional, es procedeix a la comunicació a l'empresa i a l'obertura del període d'al·legacions.
La modificació del pressupost 2018 per a l'ajustament d'algunes partides pressupostàries, ocupava el punt número 5 de l'ordre del dia. Entre d'altres partides es va modificar la destinada a la reparació de la teulada del pavelló i per la qual s'ha concedit a l'Ajunament de Sant Pere un ajut de 50.000€ que ha de permetre cobrir part de la despesa necessària i obligatòria per al compliment de la llei en matèria d'equipaments esportius públics, la partida destinada a l'Envelat del Polvorí, equipament que ha rebut també un ajut de 50.000€ i un de 13.000€ que ha permès que el cost final d'aquest pel poble de Sant Pere sigui de 13.000€ i la partida de Pla de Barris. En el cas del Pla de Barris, s'han modificat sobretot les partides destinades a les obres de millora de la teulada de l'escola JM Xandri i les d'adequació de l'escola al nou projecte educatiu, la partida d'instal·lació de Leds en més carrers de l'àmbit. Els carrers on ja s'ha fet, l'Ajuntament ha detectat una gran reducció en la càrrega elèctrica i una reducció del cost que està entre el 28% menys respecte dels llums de vapor de sodi. Finalment, i també dins el Pla de Barris, la millora de la xarxa de calefacció en nous carrers, la convocatòria per a millora de façanes i cobertes, una nova edició del Reiniciant i l'adquisició i adequació del terreny del Mas han estat les altres partides que s'han modificat en el pressupost.
L'aprovació de l'esborrany del conveni permuta del carrer Vilanova i Sant Rafael i la moció en defensa del model sanitari català i la universalització de l'atenció sanitària van ser els darrers punts aprovats pel ple.
Abans d'acabar, torn de precs, preguntes i explicació de les diferents regidories i de les seves accions i activitats més immediates. 
 
 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.