Cerca:
Notícies << tornar
EL PLE DE L'AJUNTAMENT APROVA PER UNANIMITAT EL PRESSUPOST PEL 2018
18/12/2017
El Ple de l'Ajuntament aprova per unanimitat el Pressupost per l'any 2018 per un valor de 5.343.951€ amb uns ingressos ordinaris de 3.303.951€ i extraordinaris (inversió) de 2.040.000€. Al mateix temps i pel que fa a despeses es preveu un total de 3.063.951€ d'ordinàries i 2.280.000 d'extraordinàries.

La diferència entre les partides d'ingressos i despeses ordinàries és de 240.000€. La diferència positiva servirà per a noves inversions de millora al poble. Val a dir també que les despeses extraordinàries  són inversions a fer finançades pel Pla de Barris.

Pel que fa a la previsió d'inversions, l'alcalde Jordi Fàbrega va exposar les principals propostes que es preveuen dur a terme  i que són: l'adquisició del terreny d'El Mas (450.000€), l'adquisició del terreny de Can Sant Pau (90.000€), l'adquisició de terrenys varis (140.000€), adquisició d'una nova caldera per la Central Tèrmica any 2018 (400.000€), substitució xarxa de calefacció carrers Bellmunt, Balmes i Avda. Atlàntida (200.000€), rehabilitació teulada del pavelló (70.000€), equipament de l'Envelat del Polvorí (50.000€), abastament aigua 3a Fase (250.000€), rehabilitació Casal Cultural Recreatiu (150.000€), millores accessibilitat Ajuntament (160.000€), substitució de l'enllumenat de vapor de sodi a leds (19.000€), urbanització terrenys d'El Mas (35.000€), reurbanització del carrer Ges (160.000€) i altres inversions (106.000€). A banda d'aquestes inversions, el pressupost en preveu d'altres de més petites però que seran també una millora per al poble de Sant Pere i que s'aniran anunciant en el moment de fer-les efectives.

Pel que fa al Pla de Barris, es preveu per el 2018 treure una nova convocatòria per a la rehabilitació de façanes i cobertes del nucli antic (30.000€), un d'ajuts per a la realització d'activitats socials i culturals al municipi (30.000€) i una nova convocatòria del programa d'inserció laboral Reiniciant.

 
 
 
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.