Cerca:
Centre de dia - RESIDÈNCIA SPT << tornar


PRESENTACIÓ

Les polítiques municipals d’atenció a la comunitat on pertany la Regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló planteja un objectiu principal on es prioritza l’atenció de les persones grans del poble.
El setembre de l’any 2008 es va posar en funcionament el Centre de serveis per gent gran adreçat a totes les persones més grans de 65 anys que necessiten organització, supervisió i assistència a les activitats de la vida diària i es complementa l’atenció de l’entorn familiar.
El Centre de serveis de Sant Pere de Torelló ofereix un horari diürn. És un centre de serveis que ofereix serveis adaptats a cada persona per millorar les Activitats de la Vida Diària (AVD). La persona pot fer tria dels serveis que més necessita en funció de les seves preferències i capacitats.
Durant el servei d’acolliment diürn de Centre de dia es fan les següents funcions: estimulació cognitiva, treballs manuals, psicomotricitat, acolliment i convivència, treball d’hàbits d’autonomia, atenció familiar, assistència sanitària, taller de lectura, taller de cant, taller de reminiscència ...
Els serveis ambulatoris (per a persones no usuàries habituals del centre) són: menjador, fisioteràpia, podologia, bugaderia, tallers de memòria i tallers de psicomotricitat.

Al 2013 es crea la Residència amb 8 places que actualment s'han incrementat a 21 per a persones que necessiten més supervisió a les activitats de la vida diària i del dia a dia. S'ofereixen serveis de residència assistida.

El servei del Centre i el de la Residència s'ofereixen compartint instal·lacions, recursos humans i tècnics, entre d'altres, amb l'objectiu de donar una assistència integral en el dia a dia de les persones que presentin, o no, situacions de dependència, durant 365 dies a l'any. 

OBJECTIUS
L’objectiu principal del Centre de Serveis és millorar la qualitat de vida de les persones grans i els seus cuidadors, mantenint, estimulant i millorant les seves capacitats el màxim del temps possible en un entorn proper.
Potenciem i estimulem les capacitats de cada persona d'acord als seus gustos i preferències, en un ambient lúdic i acollidor. Oferim felicitat i qualitat de vida a les persones grans.

Preferències, desitjos, projecte de vida, autonomia, capacitats, respecte, dignitat, concens, entorn i família.

Els objectius del Centre són:
• Oferir serveis adequats a la demanda de la població.
• Facilitar un entorn compensatori a la llar, adequat i adaptat a les necessitats individuals de cada persona usuària.
• Mantenir a la persona en el seu entorn socio-familiar en les millors condicions.
• Ajudar al cuidador a la tasca d’ajudar a la persona gran al domicili.
• Proporcionar suport a les famílies que tenen cura de les persones grans.
• Millorar el rendiment cognitiu i funcional i la qualitat de vida de l’usuari/a.
• Afavorir la recuperació i manteniment del màxim grau d’autonomia, personal i social, mitjançant l’Estimulació cognitiva, el gimnàs...
• Aplicar un programa d’activitats individual que estimulin les capacitats creatives, psicosocials, funcionals de les persones grans.
• Garantir l’assistència sanitària, fent un seguiment de l’evolució de les alteracions físiques i cognitives; conjuntament amb l’Àrea bàsica de salut del municipi.
• Aplicar accions per mantenir la persona en la situació de salut més satisfactòria.

SERVEIS
• Menjador de 1 a 3 de la tarda
• Fisioteràpia el divendres al matí (cada dia demanant cita prèvia)
• Podologia (un dia al mes)
• Bugaderia 
• Transport diàriament del domicili al centre
• Asssitència sanitària 
• Tallers de memoria i tallers de psicomotricitat per a persones externes al centre

ACTIVITATS
Àrees que es treballen:
l’àrea funcional motora es treballen aspectes de relaxació i aspectes motrius durant el TOR (Teràpia Orientació a la realitat)
l’àrea cognitiva emocional es realitzen treballs de les funcions que incideixen en la memòria: Atenció, càlcul, seqüenciació, llenguatge, memòria llarg termini, gnòsies, pràxies, orientació, funcions perceptives, organització, ...
l’àrea psicosocial i de participació comunitària, es comparteixen experiències, vivències, coneixements, hobbies ...
Horari de les activitats:
De 10 a 1 del matí: treballs manuals, estimulació cognitiva, gimnàs.
De 1 a 3 de la tarda: dinar, higienes, descans.
De 3 a 6 de la tarda: treballs manuals, estimulació cognitiva, gimnàs, activitats socialitzadores.

PROFESSIONALS
1 Directora
12 Tècniques d’atenció sanitària per la Residència i Centre de Serveis
1 Infermera
1 Psicòloga
1 Treballadora social (un cop per setmana)
1 Fisioterapeuta
1 podòloga

DADES DEL CENTRE:
c. Josep Badrena, 10 1r
Telèfon:  93 850 99 32
rggsptorello@sumaracciosocial.cat
Facebook: Residència Sant Pere Torelló
Blog: Residència i Centre de Serveis SPT

Sumar acció social

    
Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Avís legal
Web per Duma Interactiva.