Cerca:
PROJECTE CALDERA DE BIOMASSA << tornar
PLEC DE CLÀUSULES      

PROJECTE EXECUTIU         

ADDENDA 1

TERMINI PRESENTACIÓ OFERTES: 26 SETEMBRE 2017
  Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)
Tel. 93 858 40 24
Fax 93 850 91 30
st.peret@diba.cat
Web per Duma Interactiva.