ESTEM TREBALLANT EN LA NOVA PLANA WEB DE L'AJUNTAMENT DE SANT PERE DE TORELLÓ.

Per la facturació electrònica cliqueu al següent enllaç:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=955


Ajuntament de Sant Pere de Torelló - NIF: P-0823300-I
c. Verdaguer, 18 - 08572 Sant Pere de Torelló (Barcelona)- Tel. 93 858 40 24 - Fax 93 850 91 30 - st.peret@diba.cat